RYCHLÉ HLEDÁNÍ
 
 
Návod
 

I. SYSTÉM eAntik
II. NAKUPOVÁNÍ
III. ZPŮSOB PLATBY A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ
IV. MŮJ eAntik
V. PRODEJ 
VI. PLATBY A DORUČENÍ

I. SYSTÉM eAntik

eAntik je největší on-line nabídkou starožitností v České republice, mnohonásobně rozšiřuje prodejní i nákupní možnosti obchodníků, milovníků starožitností i sběratelů. eAntik je bezpečný, účinný a pohodlný. Systém plateb a předání zboží vylučuje rizika podvodů nebo nekorektního jednání, protože realizaci platby nebo předání zboží garantuje eAntik.

eAntik je specializován na sběratele umění a starožitností. Je proto plně přizpůsoben právě potřebám sběratelů a obchodníků s uměním a starožitnostmi, ale díky jasnému a praktickému rozdělení nabídky se zde snadno orientuje i laik - milovník umění, nebo ten, kdo chce investovat. Pro tuto náročnou klientelu vytváří eAntik kultivované a pohodlné prostředí.

eAntik umožňuje prohlížení nabídky (seznámení s trhem), nákupy i prodeje. Nabídku eAntiku může prohlížet každý bez omezení, prodávat mohou uživatelé, kteří se u nás zaregistrovali. Nakupovat lze i bez registrace. Registrace je bezplatná. 

eAntik mohou užívat pravidelně obchodující profesionálové stejně tak, jako náhodní kupci nebo prodejci. Systém nabízí dokonalou orientaci v nabídce a vytváření vlastních obchodních nebo sběratelských portfolií.

Svým uživatelům eAntik nabízí:
- unikátní možnosti výběru
- vyhledávání se sběratelskou logikou
- pohodlí a doplňkové služby
- bezpečné platby
- bezpečné přebírání zboží
- největší množství zákazníků
- možnost výhodné investice

1. PROHLÍŽENÍ
2. NASTAVENÍ VÝBĚRU
3. ZUŽOVÁNÍ VÝBĚRU
4. KATEGORIE
5. HISTORICKÉ OBDOBÍ
6. STÁŘÍ NABÍDKY
7. ŘAZENÍ PROHLÍŽENÝCH POLOŽEK
8. ZPŮSOB ZOBRAZENÍ
9. PŘEHLED
10. GALERIE
11. DETAIL POLOŽKY
12. RYCHLÉ HLEDÁNÍ
13. POSLAT PŘÍTELI
14. REGISTRACE
15. SMYSL REGISTRACE

1. PROHLÍŽENÍ
Prohlížení vystavené nabídky je důležitou funkcí eAntiku. Není určeno pouze pro vaše nákupní rozhodování, ale i pro sběratelské potěšení, nebo pro seznamování s trhem a jeho soustavné sledování, i pro vaše získávání informací o sledovaných komoditách. Možnosti prohlížení jsou přizpůsobeny právě vašim potřebám. Nevymýšleli je programátoři, ale sběratelé a obchodníci.

2. NASTAVENÍ VÝBĚRU
Protože nechcete ztrácet čas prohlížením položek, které vás nezajímají, nastavíte si rovnou přesně takový výběr, jaký vám bude vyhovovat.
Na úvodní stránce si proto můžete najednou nastavit všechny parametry výběru, který chcete prohlížet. Pokud si vlastní výběr nenastavíte, systém Vám představí kompletní nabídku eAntiku.

3. ZUŽOVÁNÍ VÝBĚRU
Začnete výběrem kategorií. Chcete-li nabídku vymezit ještě úžeji, můžete si zvolit konkrétní historické období a dobu vystavení položky. Tyto parametry určují, kolik položek vám bude ve výběru nabídnuto. Dále si můžete zvolit různé způsoby řazení, a to buď podle času nebo podle ceny, příp. položky, které majitel zlevnil.

4. KATEGORIE
Celá nabídka eAntiku je členěna do kategorií obvyklých ve starožitnické praxi (obrazy, nábytek, porcelán, sklo a podobně). Vyberete si kategorii nebo kategorie, které vás zajímají. 

5. HISTORICKÉ OBDOBÍ
Nabídka je členěna na pět historických období. Jednotlivé položky jsou do těchto období zařazeny s určitým překryvem, to znamená, že položky, které se svým časovým určením nacházejí na hranicích mezi jednotlivými obdobími, jsou zařazeny do obou. Například období 19. století obsahuje i položky datované kolem roku 1900 a naopak, tytéž položky najdeme ještě v období 1890-1940. Období po r. 1940 je široké období druhé poloviny 20. století. SOUČASNOSTÍ rozumíme například díla žijících tvůrců, díla stylově aktuální, vytvořená v sedmdesátých letech a později. Položky, u kterých je nejistota v datování, se objevují ve všech obdobích, do kterých by mohly patřit.

6. STÁŘÍ NABÍDKY
Volbou stáří nabídky si můžete zúžit výběr jen na položky vložené do nabídky v poslední době a neprohlížet znovu položky, které již znáte z předchozího prohlížení.

7. ŘAZENÍ PROHLÍŽENÝCH POLOŽEK
Kromě možnosti zvolit si určitý výběr, máte možnost zvolit si různé způsoby řazení položek při zobrazení. Položky si můžete nechat řadit podle toho, jak dlouho jsou v nabídce umístěny nebo podle cen.

8. ZPŮSOB ZOBRAZENÍ
Při každém výběru si můžete nastavit jeden ze dvou způsobů zobrazení, PŘEHLED nebo GALERII. Rozdíl je ve velikosti fotografií. Přechod z jednoho typu zobrazení na druhé najdete v pravé horní části stránky s vyhledanými položkami.

9. PŘEHLED
U tohoto druhu zobrazení jsou položky dokumentovány jen malým obrázkem a základní textovou informací, na jedné stránce se zobrazí 50 položek. Toto zobrazení vám proto poslouží pro rychlou orientaci v nabídce nebo pro vyhledávání položek podle textu.

10. GALERIE
Položky v Galerii jsou představeny větším obrázkem, ale pouze s textovým titulkem. Vy již poměrně bezpečně rozeznáte, která položka je pro vás zajímavá a která nikoliv, kterou si chcete zobrazit v plné velikosti - v Detailu. Na jedné stránce se zobrazí 50 položek.

11. DETAIL POLOŽKY
Položku, která vás zajímá si můžete zobrazit v největším zvětšení prostřednictvím Detailu. Kliknete-li v Přehledu nebo v Galerii na fotografii nebo titulek, otevře se samostatné zobrazení této položky. Zde je k dispozici jedna nebo více velkých fotografií, všechny potřebné textové údaje a zároveň ovládací panel, prostřednictvím kterého můžete provést nákupní příkaz.

12. RYCHLÉ HLEDÁNÍ
Pokud chcete nalézt položku podle klíčového slova (jméno autora, název, styl, výrobce apod.), nebo položku, jejíž číslo jste si poznamenali při některém z předchozích prohlížení, použijte okénko RYCHLÉ HLEDÁNÍ. Je to fulltextové vyhledávání, které prohlíží nejenom názvy položek, ale i jejich podrobné popisy.

13. POSLAT PŘÍTELI
Jestliže narazíte na položku, o které víte, že by mohla zajímat vašeho známého, obchodního partnera nebo kolegu sběratele, můžete mu ji jediným kliknutím odeslat e-mailem, a tím na položku upozornit. Když už hledání na eAntiku věnujete čas, proč neudělat dobrý skutek.

14. REGISTRACE
Registrace je jednoduchý úkon, na základě kterého vám vytvoříme účet a vy budete mít přehled o svých nákupech či prodejích. Můžete využívat i další funkce, jako Dotaz na prodejce, Moje album atd.  Zatímco pro kupujícího není registrace povinná, pokud chcete přes eAntik prodávat, registraci v zájmu korektního obchodování vyžadujeme.
Registrovat se můžete z hlavní stránky (home page) nebo se Vám registrační formulář automaticky nabídne při všech úkonech, při kterých je registrace potřeba.

eAntik nabízí svým klientům dva typy registrace - základní a rozšířenou.

a/ ZÁKLADNÍ REGISTRACE
je určena klientům, kteří chtějí na eAntiku pouze nakupovat a mít přitom vytvořen svůj účet. Se základní registrací nemusíte při každém nákupu znovu uvádět kontaktní údaje. Máte možnost využívat přehledy Můj nákup, Moje album a funkci Dotaz na prodejce.

b/ ROZŠÍŘENÁ REGISTRACE
je povinná pro ty klienty, kteří chtějí na eAntiku také prodávat. V zájmu korektního obchodování totiž provozovatel ověřuje identitu prodávajícího, a to zasláním dopisu s     aktivačním kódem na adresu bydliště. Zaslaným kódem pak prodávající zaktivní svůj účet.

Rozšířenou registraci můžete provést buď jako soukromá osoba nebo jako firma, tzn. že si vyberete buď variantu "soukromý účet" nebo "účet podnikatelský".
S rozšířenou registrací můžete nakupovat, prodávat a využívat všechny funkce, jako jsou přehledy Můj nákup, Moje album, funkci Dotaz na prodejce aj.


15. SMYSL REGISTRACE
Ačkoliv se zdá, že registrace je zbytečná, protože její podmínky splní každý, kdo má internetovou adresu, má velký smysl. Každý, kdo se registruje, potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami serveru eAntik a zavazuje se, že bude dodržovat stanovené podmínky. Provozovatel eAntiku současně získává vaší registrací údaje, bez kterých by s vámi nedovedl komunikovat a tedy obsluhovat vaše obchody nebo sběratelské potřeby.


II. NAKUPOVÁNÍ

1. KUPUJI
2. OBJEDNÁNO
3. PRODÁNO
4. NOVÉ
5. SLEVA
6. POČET NÁVŠTĚV

1. KUPUJI
Pro zakoupení položky odklikněte tlačítko KUPUJI a poté do příslušných kolonek vyplňte vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud ještě nejste registrován, systém vám nabídne registraci. Kliknutím na tlačítko KUPUJI zadáváte pokyn systému, aby položku rezervoval ve váš prospěch. Zároveň se zavazujete uhradit její cenu.
Samozřejmě máte právo odstoupit od nákupu tehdy, jestliže objednaný předmět neodpovídá popisu uvedenému v detailu položky. Tuto situaci s Vámi dořeší pracovníci eAntiku.
Pokud se nechcete registrovat, svoji objednávku můžete učinit i telefonicky - na home page naleznete telefonní číslo a naši pracovní dobu.

2. OBJEDNÁNO (2. ZÁJEM, 3. ZÁJEM)
Jestliže kupující klikne na tlačítko KUPUJI, systém položku označí návěstím OBJEDNÁNO. Položka je takto značena do doby, než je obchod uzavřen. Pokud se z jakéhokoliv důvodu prodej neuskutečnil, návěstí OBJEDNÁNO je zrušeno a položka zůstává dále v nabídce.
Máte-li zájem o zakoupení položky, u které už je návěstí OBJEDNÁNO, klidně zadejte příkaz KUPUJI. Systém Vás upozorní na to, že jste v pořadí a u položky se objeví návěstí 2. ZÁJEM. Pokud by z nějakého důvodu z obchodu prvního kupce sešlo, pracovník eAntiku Vás bude ihned kontaktovat. Takto viditelně může systém evidovat dva další zájemce, ale ve skutečnosti má obsluha eAntiku přehled i o dalších zájemcích, kteří potvrdili tlačítko KUPUJI. Není tedy vyloučeno, že jako další v pořadí položku získáte, pokud nastane situace, že ani jeden z předchozích zájemců položku nakonec nezakoupí.

3. PRODÁNO
Pokud je obchod dokončen, je položka ještě několik dní na serveru vystavena a označena návěstím PRODÁNO. Již ji není možno koupit.

4. NOVÉ
Položky, které jsou vystaveny v nabídce eAntiku teprve jeden týden, jsou označeny návěstím NOVÉ.

5. SLEVA
Návěstí SLEVA najdete u položky, kterou její majitel zlevnil. Původní cena je přeškrtnutá, nová cena uvedena červeným písmem.

6. POČET NÁVŠTĚV
Počet návštěv, tedy informaci o tom, kolikrát položka zaujala uživatele serveru eAntik natolik, že si otevřeli její detailní popis, najdete v detailu každé položky.


III. ZPŮSOB PLATBY A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

Průběh jednotlivých obchodů je vždy volen tak, aby byl bezpečný, chráněný proti eventuální nesolidnosti nebo nepoctivému jednání, pohodlný pro prodejce i kupce. Dodatečné náklady by měly být minimalizovány.
Podmínky jednotlivých obchodů se mohou velmi lišit jak z hlediska rozměrnosti, váhy, křehkosti nebo ceny zboží, tak i z hlediska vzdáleností mezi prodejcem, kupcem a kanceláří eAntiku. Pracovníci eAntiku však s kupcem i prodejcem vždy dohodnou nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob platby a dodání zboží.

Standardním postupem jsou následující dva typy prodeje zboží:

PRVNÍ TYP - předání zboží v eAntiku
U prvního typu prodeje je zprostředkovatelem platby i předání zboží mezi prodávajícím a kupujícím sám provozovatel eAntiku, tj. Studio 1809, s.r.o. Tento typ je využíván, když je prodávající v dosahu provozovatele (eAntiku), který zboží od prodávajícího převezme, aby sám zajistil předání (odeslání) zboží kupujícímu.
Kupující může zvolit např. osobní převzetí a zaplacení v kanceláři eAntiku nebo platbu na účet eAntiku a následné zaslání předmětu poštou. U zasílaného zboží hradí kupující spolu s cenou za zboží také manipulační poplatek zahrnující poštovné a balné (viz Ceník).
Po převzetí zboží kupujícím dokončí provozovatel obchod předáním peněz za zboží prodávajícímu.

DRUHÝ TYP - předání zboží mezi prodávajícím a kupujícím
K druhému typu prodeje dochází v případě, kdy by byl přesun zboží mezi prodejcem a eAntikem nepřiměřeně složitý nebo nákladný. Odeslání nebo předání zboží kupujícímu pak zajišťuje prodejce sám.
Obchod začíná tím, že kupující odešle na účet eAntiku zálohovou platbu ve výši prodejní ceny objednaného zboží. Kdyby z jakéhokoliv důvodu z obchodu sešlo, kupující ví, kde jsou jeho peníze a že je dostane zpět. Jakmile eAntik obdrží od kupujícího platbu, okamžitě vyzývá obě strany – prodávajícího a kupujícího – k předání zboží. K tomu jim poskytuje vzájemné kontakty. Prodejce ví, že platba je deponována u eAntiku, proto může zboží bez rizika předat nebo odeslat. Když kupující zboží obdrží, informuje eAntik, že obchod se zdárně uzavřel a eAntik odesílá peníze prodejci.
Dokud se obchod zdárně neuzavře, eAntik jako neutrální strana drží peníze. V případě nesolidního jednání se může stát, že zboží buď zůstane u prodejce a peníze se proto vrátí kupujícímu, nebo zboží neodpovídá popisu, kupující zboží vrací a své peníze dostane zpět.

Oba typy prodeje zajišťují, že jestliže se v předání peněz nebo zboží vyskytne nějaký problém, nikdo z účastníků obchodu nebude poškozen, neboť obchodu se účastní eAntik jako třetí, neutrální strana s odbornou autoritou a právním zázemím. Pro kupujícího je známou a dostižitelnou organizací se statutární a v obchodním rejstříku zapsanou reprezentací.


IV. MŮJ eAntik

Můj eAntik je systém tří oddílů - Můj nákup, Můj prodej a Moje album, které slouží pro vaši osobní potřebu. Je jakýmsi archivem vaší aktivity na eAntiku.
Přístup je podmíněn přihlášením, aby byl vyloučen únik informací o Vašich obchodech.

1. MŮJ NÁKUP

V této rubrice naleznete přehled položek, které máte objednány, ale nákup zatím nebyl dokončen (Kupuji) a přehled položek, které už jste zakoupil (Koupil jsem). U nedokončeného obchodu je položka opatřena návěstím OBJEDNÁNO (event. 2., 3. ZÁJEM), když je obchod zdárně dokončen, návěstí se změní na PRODÁNO.

2. MŮJ PRODEJ
Rubrika Můj prodej obsahuje 7 oddílů. Pokud jste registrovaným prodejcem, najdete v nich následující:

Vložit položku: prázdný formulář pro vklad položky, kterou chcete přes eAntik nabídnout k prodeji. Do formuláře položku popíšete a sem také přiložíte její fotografie. Na závěr nezapomeňte potvrdit tlačítko Uložit, případně rovnou Odeslat do eAntiku.
Položky k odeslání: rozpracované položky, jejichž popis jste si na konci formuláře uložil, ale ještě je neodeslal do eAntiku.
Položky odeslané: seznam položek, které jste již do eAntiku odeslal a nyní čekají na zveřejnění. To provede obsluha eAntiku. 
Prodávám: všechny položky, které jsou aktuálně zveřejněny na stránkách eAntiku. Je nezbytné, abyste právě tyto položky měl skutečně k diszpozici. Pokud položku z nějakého důvodu nemáte, je třeba použít nabízenou funkci "Vyřadit". Položku bude okamžitě odstraněna.
Objednané položky: položky, které někdo objednal a nyní probíhá prodej. 
Prodané položky: položky, jejichž prodej byl dokončen. Na webových stránkách tyto položky zůstávají ještě po dobu jednoho měsíce s návěstím PRODÁNO, pak jsou odstraněny.
Vyřazené položky: položky, které byly z nabídky vyřazeny, ať už prodávajícím nebo obsluhou eAntiku. V rubrice takové položky zůstanou po dobu 3 měsíců od vyřazení. Poté budou staženy i odtud.
Povinnost kontroly a event. odstranění položky z nabídky 
Jako prodávající jste povinen pravidelně kontrolovat, zda skutečně máte stále k dispozici všechny položky, které nabízíte. Jejich přehled naleznete v oddíle Prodávám. Jestliže některý z nabízených předmětů prodáte mimo eAntik, je nutné, abyste co nejdříve položku stáhl z nabídky pomocí funkce „Vyřadit“. Kdyby někdo objednal položku, kterou již nemáte k dispozici, provozovatel má právo požadovat sankční poplatek (viz Ceník) a při opakovaném selhání prodávajícího s ním ukončit spolupráci.

Zlevnění položky
V rubrice Můj prodej máte možnost snížit cenu vaší položky příkazem Zlevnit. Sleva musí činit minimálně 10 % z původní ceny. Položku nelze zlevnit tehdy, je-li v nabídce eAntiku méně než jeden týden.
Nová cena se na eAntiku objeví okamžitě po zaslání požadavku. U položky se objeví návěstí SLEVA, původní cena je přeškrtnuta, nová cena napsána červeným písmem.

3. MOJE ALBUM
Jestliže vás nějaká položka zajímá, chcete se později podívat, za jakou cenu se prodala, nebo se teprve rozhodujete, zda ji budete kupovat apod., uložte si ji do svého alba. Takových položek tu můžete mít až 25. Pokud do alba vložíte 26. položku, systém místo ní odstraní „nejstarší položku“, tj. položku vloženou do rubriky Moje album nejdříve. Počet položek můžete regulovat funkcí Vymazat položku, přitom aktuální počet položek vidíte v záhlaví rubriky.


V. PRODEJ

1. Registrace
2. Vklad položky
3. Vklad položky - název
4. Vklad položky - popis
5. Vklad položky - foto
6. Prodejní cena
7. Hlavní zásady fotografické prezentace
8. Vklad položky - zdarma
9. Vklad položky - komentář prodávajícího
10. Závazky prodejce
11. Prodej zboží podléhajícího zákonu č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty
12. Prodej předmětů podléhajících puncovní kontrole

1. REGISTRACE
Pokud chcete na eAntiku prodávat, musíte mít na eAntiku zřízenu Rozšířenou registraci (viz výše - I. Systém eAntik - bod 14). Přitom zvažte, zda budete prodávat jako soukromá osoba nebo firma (např. když jste obchodník se starožitnostmi). Podle toho si založte soukromý nebo podnikatelský účet.

2. VKLAD POLOŽKY
Abyste mohl položku nabídnout k prodeji, musíte ji vložit do systému. K tomu slouží FORMULÁŘ PRO VKLAD POLOŽKY, který najdete v oddíle Můj prodej - rubrika Vložit položku. U formuláře najdete i všechny důležité pokyny pro jeho zpracování a odeslání.

3. VKLAD POLOŽKY - NÁZEV
Nejprve zvolte vhodný název položky. Může být jen heslovitý, tři, čtyři vhodná slova nebo čísla, která položku nejlépe charakterizují. Inspirujte se u názvů ze současné nabídky.

4. VKLAD POLOŽKY - POPIS.  ROZMĚRY JSOU NEZBYTNÉ!
V popisu položky shrňte vše důležité, co o položce víte. Nebojte se popsat i to, co by měla ukázat fotografie, protože často teprve popis dá k fotografii správný klíč. V žádném případě nesmí chybět - podle povahy věci - rozměry (výška x šířka x hloubka) nebo hmotnost, informace o signaturách a značení. Pokud tyto důležité informace v popisu neuvedete, provozovatel má právo takovou položku do nabídky neumísťovat. Napište vše, co víte o historii předmětu, o jeho publikacích a podobně. Hlavně pak nezapomeňte podrobně popsat všechna eventuální poškození položky, abyste se vyhnul reklamacím. Naopak nedoporučujeme hodnotící soudy typu překrásná truhla, výhodná koupě apod.

5. VKLAD POLOŽKY - FOTO
Fotografie je nejdůležitějším prvkem nabídky. Drtivá většina starožitností se hodnotí očima. Zájemce se rozhoduje podle fotografie, jestli se bude o položku více zajímat, jestli si přečte i text nebo dokonce otevře detailní popis. Fotografiím proto věnujte velkou pozornost. Ke každé položce můžete přiložit 1 - 5 fotografií. Na první pozici vždy umisťujte hlavní fotografii, tzn. celkový záběr, na ostatní pozice pak detaily, značení aj.

6. PRODEJNÍ CENA
Prodejní cena, kterou do formuláře vyplníte, již musí zahrnovat 20% provizi provozovatele. Po prodeji vám tak bude z uvedené prodejní ceny vyplaceno 80 %. Do kolonky "Prodejní cena" je třeba danou částku vyplnit bez mezer, znamének či písmen (. ,- Kč). Správně je tedy 25000 , nikoliv 25 000,- apod.

7. HLAVNÍ ZÁSADY FOTOGRAFICKÉ PREZENTACE
1. Šířka ani výška fotografie by neměla přesáhnout 1200 pixelů, velikost ideálně do 1 MB.
2. Snažte se fotografovat před neutrálním pozadím.
3. Fotografujte poškození položek, kupce uchráníte zklamání, sebe komplikací s vracením zboží.

8. VKLAD POLOŽKY - ZDARMA
Vložení položky do nabídky serveru eAntik je BEZPLATNÉ pro všechny standardní způsoby (viz Ceník). Provozovatel si účtuje pouze zprostředkovatelskou provizi, a to teprve tehdy, pokud je položka skutečně prodána přes eAntik.

9. VKLAD POLOŽKY - KOMENTÁŘ PRODÁVAJÍCÍHO
Do rubriky Komentář prodávajícího uveďte další potřebné informace, které by kupující měl vědět. Například informace o dodání, u mimořádně křehkých, velkých nebo obtížně balitelných předmětů a podobně.

10. ZÁVAZKY PRODEJCE
Prodej na eAntiku je koncipován tak, aby rozšířil vaše prodejní možnosti a přitom vám přinesl jen nejmenší nutná omezení. Přesto některá omezení přijmout musíte, a to proto, že hlavní zásadou eAntiku je spolehlivost a korektnost vůči kupcům. Znamená to, že zboží, které prostřednictvím eAntiku nabízíte k prodeji, musíte mít skutečně k dispozici po celou dobu jeho nabídky. eAntik pro Vás vytvořil možnost snadné kontroly v oddíle Můj prodej - rubrika Prodávám. Zde pravidelně kontrolujte, zda máte skutečně k dispozici všechny nabízené předměty. Jakmile některý z nich prodáte, je Vaší povinností ho neprodleně z nabídky eAntiku „Vyřadit“ pomocí stejnojmenné funkce. Pokud nejste v dosahu počítače, můžete žádost o stažení položky poslat formou SMS (viz rubrika Kontakty). Pokud to neuděláte, vystavujete se nebezpečí sankčního poplatku za porušení Obchodních podmínek eAntiku a v opakovaných případech přerušení spolupráce s eAntikem.
Prodávajícím z řad starožitníků doporučujeme jednoduchou pomůcku. Na zboží, které prodáváte ve vašem obchodě a současně nabízíte na eAntiku, nalepte malé štítky, které vás při prodeji ve svém obchodě upozorní na povinnost vyřazení předmětu z nabídky eAntik.

11. PRODEJ ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO ZÁKONU Č. 71/1994 Sb. O PRODEJI A VÝVOZU PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY
Když nabízíte k prodeji předmět kulturní hodnoty sakrální nebo kultovní povahy, nebo z oboru archeologie, mějte na paměti, že podle zákona musí být už při nabídce opatřen osvědčením, že tento předmět nebyl prohlášen za kulturní památku. Toto osvědčení vydávají organizace pověřené Ministerstvem kultury ČR. V případě, že nabízeným předmětem je věc, která je kulturní památkou podle zákona číslo 20/1987 Sb, jako prodávající na tuto skutečnost musíte v popisu položky upozornit. Taková položka se pak například nesmí prodat mimo území České republiky.

12. PRODEJ PŘEDMĚTŮ PODLÉHAJÍCÍCH PUNCOVNÍ KONTROLE
Když nabízíte předmět z drahého kovu, který podléhá puncovnímu zákonu č. 539/1992 Sb., jako prodávající odpovídáte za to, že nabízený předmět je úředně označen. V popisu zboží nezapomeňte uvést, jak je zboží puncováno, a dále hodnota ryzosti drahého kovu a hmotnost předmětu. Přehled zboží, které podléhá puncovnímu zákonu naleznete na internetové adrese www.puncovniurad.cz . Tady jsou také uvedeny adresy poboček Puncovního úřadu, kde lze úřední ověření získat.

Platné puncovní značky jsou zveřejněny na této adrese:
www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx

S kontrolou puncovního označení vám v eAntiku rádi pomůžeme. 


VI. PLATBY A DORUČENÍ

1. PLATBA ZA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ
a) PLATBA V HOTOVOSTI
b) BANKOVNÍM PŘEVODEM
2. ZPŮSOBY DORUČENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

1. PLATBA ZA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ

a) PLATBA V HOTOVOSTI
Cenu za zboží můžete uhradit v hotovosti v kanceláři eAntiku, Kostelní 14, 170 00 Praha 7. Kartou platit nelze, platební terminál zde nemáme.

b) BANKOVNÍM PŘEVODEM
Cenu za zboží můžete uhradit převodem peněz na účet provozovatele eAntiku, vyčkejte však až vám zašleme kompletní platební údaje včetně variabilního symbolu. 
Účet Studia 1809 s.r.o., provozovatele eAntiku, je veden u České spořitelny, a s., pobočka Strossmayerovo nám. 1, Praha 7; číslo účtu 201 254 349 / 0800. 
Při převodu platby ze zahraničí hradí transakční poplatky kupující.

2. ZPŮSOBY DORUČENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ
Ve všech případech je způsob doručení zboží věcí dohody mezi kupujícím a eAntikem, event. prodávajícím. Zboží lze převzít osobně v obchodě eAntik, další možností je zaslání předmětu poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby apod.
 
 
Otto Gutfreund, Námořník
 
a-44515-3
Správný kurs po celý rok 2024!

Otto Gutfreund, Námořník


Bronzová soška byla odlita
z originální sádry Otto Gutfreunda, kterou posoudil doc. Šetlík a v rámci limitované série bylo zhotoveno pouze šest číslovaných odlitků.
Jde o nerealizovaný návrh
na sochařskou výzdobu domu Anglobanky v Praze a spadá
do Gutfreundova třetího tvůrčího období (1920 - 1925) - období nové věcnosti a civilismu. 
Výška 24,4 cm.

Detail položky